Tsumugi Akari bị tên trộm hiếp dâm trước mặt chồng

ADN-341 Tsumugi Akari bị tên trộm hiếp dâm trước mặt chồng. Trong lúc chồng cô đi công tác xa, tên trộm biến thái đã lẻn vào nhà cưỡng hiếp cô một cách điên cuồng, sau khi chống cô về thì hắn cũng bắt trói lại và quan hệ với cô trong khi anh chồng có mặt tại đó.