Trợ lý kiêm diễn viên người lớn

Trợ lý kiêm diễn viên người lớn. Tôi đã tìm được một công việc bán thời gian mà tôi muốn làm để kiếm sống…nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng đó lại là ở một công ty sản xuất AV. Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ việc ngay lập tức, nhưng rất khó tìm được việc khác và tôi cũng không làm điều gì mờ ám nên tôi quyết định tiếp tục. Đáng lẽ tôi chỉ làm việc ở văn phòng, nhưng cuối cùng tôi lại đến địa điểm quay phim với tư cách là một trợ lý, và tôi hơi lo lắng, mặc dù tôi gặp khó khăn trong việc. Nhưng tôi không hề có ý định xuất hiện… Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước camera…