Sếp nữ dâm đãng thích threesome

Sếp nữ dâm đãng thích threesome. Tôi tôn trọng vị sếp tiền nhiệm. Tôi đã được vị chủ tịch tiền nhiệm hỗ trợ kể từ khi thành lập và tôi thực lòng muốn giúp công ty này. …Nhưng những kẻ này là gì? Chủ tịch công ty thứ hai, người kế nhiệm người tiền nhiệm, nhận công việc tiếp viên và kết hôn. Tôi không quan tâm đến công việc và việc điều hành công ty là một thảm họa. Người vợ ngu ngốc xông vào công ty giả làm công ty của mình và xin chủ tịch những món hàng hiệu. Tôi đã đến giới hạn kiên nhẫn rồi, thế là đủ rồi, tôi sẽ hủy diệt tất cả!