Nô lệ tình dục Himari Hanazawa

Nô lệ tình dục Himari Hanazawa. Hôm nay, tôi được ra tù sau 10 năm thụ án với tội danh gây thương tích nghiêm trọng và dâm ô. Tôi bị mẹ kế ngược đãi từ khi còn nhỏ, đến khi đến tuổi dậy thì, tôi đã bộc lộ hết bản tính thật sự của mình.