Mua chuộc thằng bạn thân để gặp được nữ thần của mình