Lấy cắp đồ siêu thị bị phát hiện và cái kết

Lấy cắp đồ siêu thị bị phát hiện và cái kết. Tôi sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn cho tôi xem âm hộ của bạn.” Một người quản lý cửa hàng tiện lợi biến thái đe dọa một cô gái đang sợ hãi trộm cắp trong cửa hàng và tiếp tục chơi đùa với bộ phận sinh dục của cô ấy, buộc cô ấy phải hiểu và từ chối cô ấy.