Hoán đổi gia đình thú vui kẻ nghiện tình dục

Hoán đổi gia đình thú vui kẻ nghiện tình dục, Nikki Nutz thú nhận với chị gái hoán đổi của mình Bonnie Dolce rằng anh ấy sẽ hẹn hò vào ngày mai. Tuy nhiên, anh ấy không biết cách hôn, vì vậy Bonnie đề nghị giúp anh ấy học. Sharon White bước vào để xem những đứa trẻ hoán đổi của cô ấy đang đi chơi và quyết định tham gia vào cuộc vui.