Gia đình bất hạnh Kana Morisawa, Kana Yura

Gia đình bất hạnh. Kể từ bây giờ, tôi sẽ xâm phạm và phá hủy gia đình mồ côi mẹ này… Một người phụ nữ mà 10 năm trước đã giam cầm cô con gái yêu dấu của mình và hành hạ cô ấy Kana Morisawa, Kana Yura.