Đưa gái nhật đi du lịch tại việt nam và cái kết

Đưa gái nhật đi du lịch tại việt nam và cái kết. Quen được cô bạn gái người nước ngoài, hẹn em tại nơi mình sinh ra để cho em thấy vẻ đẹp mà chẳng nơi nào có được. Kết thúc 3 ngày du lịch dẫn em đến khách sạn địt nát lồn cho đưa về nước.