Độ dâm và kỹ thuật làm tình không làm mọi người thất vọng