Cưỡng dâm vợ anh trai để trả thù cá nhân

Đã một năm kể từ ngày anh trai tôi qua đời. Có chết tôi cũng không thể tha thứ cho người anh trai đã không giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Trong thâm tâm tôi đã quyết định rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm điều không thể tha thứ nhất mà anh ta có thể làm. Tôi đã cưỡng dâm vợ anh trai để trả thù cá nhân. Sân khấu đẹp nhất là trước bàn thờ của anh trai dành cho Ayaka-san vừa làm lễ giỗ tuần xong.