Chồng bị liệt dương nhưng vợ mang thai 4t Mayuki Ito