Chị dâu mới là kết quả cần tìm

Nathan Bronson không thể làm bài tập về tài chính của mình. Anh ấy tỏ ra rất thất vọng, vì vậy chị kế của anh ấy là Molly Little cố gắng giải thích điều đó cho anh ấy. Nathan cố gắng hết sức để hiểu nhưng lời giải thích của Molly như gió thoảng mây bay qua đầu anh. Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy sẽ không giúp anh ta nữa và rời khỏi phòng. Chị dâu mới là kết quả cần tìm…