Cái kết của những cô nàng nghiện rượu

Cái kết của những cô nàng nghiện rượu. Sống buông thả, sa đọa, cứ đêm đến là các cô nàng đi bar, vô tình trúng phải tiếng sét ái tình và đắm mình trong tình dục…