Buổi dạy tình dục của cô giáo người Tây

Buổi dạy tình dục của cô giáo người Tây. Andrea Lapiedra đang chuẩn bị dạy một bài học tiếng Tây Ban Nha thì Jay đề nghị pha cà phê cho cô. Sau đó, cô ấy bắt đầu việc dạy Jay trong khi họ đợi học sinh khác đến và mọi thứ trở nên nóng lên rất nhanh. Cô cởi chiếc váy rồi thủ dâm và bú cu của anh ấy. David, bạn học đến sau cũng lao vào bắt đầu some…